Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thị xã Nghi Sơn

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
20/NNPTNT-TH 23/05/2022 cơ sở an toàn thực phẩm Bùi Thị Hà (000.00.28.H56-220428-1005)
483/GPXD 23/05/2022 Giấy phép xây dựng cấp cho ông Lê Công Hoàn tại thôn Văn Nhân, xã Hải Nhân (000.00.28.H56-220516-1004)
482/GPXD 23/05/2022 Cấp phép xây dựng nhà ở cho ông: Nguyễn Đức Kế - Địa chỉ: TDP Minh Sơn, phường Tân Dân, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa (000.00.28.H56-220429-1005)
484/GPXD 23/05/2022 Giấy phép xây dựng cấp cho ông Nguyễn Đình Ban, TDP Nổ Giáp 1, phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn (000.00.28.H56-220401-1009)
485/GPXD 23/05/2022 Cấp phép sửa chữa, cải tạo nhà ở cho ông Vũ Như Quý - Địa chỉ: TDP Hồng Phong, phường Hải Lĩnh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa (000.00.28.H56-220513-1006)
486/GPXD 23/05/2022 Cấp cho ông: Nguyễn Văn Tâm. Địa chỉ: Tổ dân phố Liên Hưng, phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. (000.00.28.H56-220504-1023)
39/ATTP-CNĐK 23/05/2022 Giấy chứng nhận cơ sỏ đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Nguyễn Văn Thành) (000.00.28.H56-220519-0002)
40/ATTP-CNĐK 23/05/2022 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm ( Hoàng Văn Quyết) (000.00.28.H56-220519-0001)
45/TB-TBXNĐTTVX 17/05/2022 Phân bổ, lịch tiêm vắc xin Moderna tiêm phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn thị xã Nghi Sơn (lần 4)
2390/BC-UBND 15/05/2022 Tình hình thực hiện công tác GPMB các dự án có sử dụng đất trên địa bàn thị xã Nghi Sơn đến ngày 12/5/2022
1843/UBND-GPMB 15/05/2022 V/v xác nhận hoàn thành công tác chi trả bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án Khu thương mại dịch vụ Hợp Lực tại Khu kinh tế Nghi Sơn.
2391/BC-UBND 15/05/2022 Kết quả rà soát, tổng hợp đánh giá việc mua sắm, tiếp nhận, quản lý, sử dụng vật tư, hóa chất, sinh phẩm, test kít xét nghiệm và các trang thiết bị y tế khác phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 thị xã Nghi Sơn
2392/BC-UBND 15/05/2022 Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022
1842/UBND-LĐTBXH 14/05/2022 V/v dự kiến số lượng và nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.
2388/BC-UBND 13/05/2022 Báo cáo kết quả cập nhật tiến độ tiêm chủng trên địa bàn thị xã Nghi Sơn
1 2 3 4 5 6