Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
327 người đã bình chọn
122 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
90/QĐ-QLDA 08/06/2023 Về việc phê duyệt danh sách những người dự tuyển viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Nghi Sơn năm 2023 đủ điều kiện dự kiểm tra sát hạch (vòng 2)
01/TB-QLDA 07/06/2023 Thông báo Danh sách những người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển (vòng 2) trong kỳ tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Nghi Sơn năm 2023
959/TB-UBND 30/05/2023 Thông báo Công khai nhân sự bổ nhiệm chức danh lãnh đạo các phòng thuộc UBND thị xã Nghi Sơn
3069/QĐ-UBND 25/05/2023 Quyết định công nhận kết quả xét tuyển, kỳ tuyển dụng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thị xã Nghi Sơn năm 2023
06/QĐ-HĐTD 17/05/2023 Quyết định Về việc ban hành Nội quy kỳ kiểm tra sát hạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thị xã Nghi Sơn
05/TB-HĐTD 15/05/2023 Thông báo Triệu tập những người đủ điều kiện tiêu chuẩn dự kiểm tra sát hạch (vòng 2) xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thị xã Nghi Sơn
03/QĐ-HĐTD 12/05/2023 Quyết định Về việc phê duyệt hình thức kiểm tra sát hạch: Cấu trúc đề và nội dung kiểm tra sát hạch trong xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thị xã Nghi Sơn
897/TB-UBND 10/05/2023 THƯ MỜI THẨM ĐỊNH GIÁ (Tài sản công 03 xe ô tô của UBND thị xã Nghi Sơn)
865/TB-UBND 26/04/2023 Về việc nhận Quyết định tuyển dụng viên chức Ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Nghi Sơn
19/TB-QLDA 19/04/2023 Tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thị xã Nghi Sơn năm 2023
380/GPXD 14/04/2023 Cấp GPXD nhà ở riêng lẻ cho ông: Nguyễn Văn Thành; Địa chỉ: TDP Thượng Hải, phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn (000.00.28.H56-230327-1005)
378/GPXD 14/04/2023 Cấp GPXD nhà ở riêng lẻ cho ông: Nguyễn Văn Linh; Địa chỉ: TDP Thanh Đông, phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn (000.00.28.H56-230327-1006)
381/GPXD 14/04/2023 Cấp GPXD nhà ở riêng lẻ cho bà: Trương Thị Hường; Địa chỉ: TDP Sơn Hải, phường Ninh Hải, thị xã Nghi Sơn (000.00.28.H56-230327-1015)
824/TB-UBND 12/04/2023 Kết luận của đồng chí Phạm Văn Nhiệm - TVTU - Phó Chủ tịch UBND thị xã tại hội nghị giao ban bàn các giải pháp đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án Khu công nghiệp Đồng Vàng tại Khu kinh tế Nghi Sơn
1461/UBND-TCKH 11/04/2023 V/v đấu thầu dịch vụ trông giữ xe tại bãi trông giữ xe khu du lịch biển Hải Hòa.
1 2 3 4 5 6