Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thị xã Nghi Sơn

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 271/BC-UBND
Ngày ban hành 19/07/2021
Trích yếu Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu HĐND xã trước kỳ họp thứ hai HĐND xã khoá XX( Báo cáo thông qua tại kỳ họp thứ mười ba HĐND xã khoá XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021 )
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm Tải xuống