Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thị xã Nghi Sơn

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 277/BC-UBND
Ngày ban hành 20/07/2021
Trích yếu V/v triển khai Nghị định số 42/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm Tải xuống