Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thị xã Nghi Sơn

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 278/BC-UBND
Ngày ban hành 20/07/2021
Trích yếu BÁO CÁOĐánh giá kết quả chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 8/2021
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm Tải xuống