Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thị xã Nghi Sơn

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 280/BC-UBND
Ngày ban hành 21/07/2021
Trích yếu XÁC MINH HỘ TỊCH
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm Tải xuống