Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thị xã Nghi Sơn

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 468/KH-UBND
Ngày ban hành 22/07/2021
Trích yếu KẾ HOẠCH sản xuất trồng trọt vụ đông 2021 - 2022
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm Tải xuống