Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thị xã Nghi Sơn

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 2171/BC-UBND
Ngày ban hành 05/05/2022
Trích yếu Kết quả tình hình sử dụng Test nhanh kháng nguyên phục vụ phòng chống dịch Covid-19
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản BÁO CÁO
Tài liệu đính kèm st-nhanh.05.5.2022-122_lanmstxnghison-05-05-2022_19h08p37(05.05.2022_20h05p14)_signed.pdf