Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thị xã Nghi Sơn

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 104/BC-VP
Ngày ban hành 05/05/2022
Trích yếu Kết quả thẩm định hồ sơ, trình phê duyệt danh sách đối tượng, kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi, người điều trị Covid-19 và cách ly y tế theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021; Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ, trên địa bàn thị xã Nghi Sơn
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản BÁO CÁO
Tài liệu đính kèm h-ho-so-trinh-phe-duyet-doi-tuong-kinh-phi-F0-1-(05.05.2022_20h08p09)_signed.pdf