Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thị xã Nghi Sơn

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1837/UBND-VHTT
Ngày ban hành 13/05/2022
Trích yếu V/v triển khai thực hiện Đề án "Chương trình hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030" trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm -hoat-dong-van-hoa-nghe-thuat-phuc-vu-vung-sau-vung-xa-dan-toc-thieu-so(14.05.2022_20h49p38)_signed.pdf