Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thị xã Nghi Sơn

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 2392/BC-UBND
Ngày ban hành 15/05/2022
Trích yếu Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản BÁO CÁO
Tài liệu đính kèm nam-2022-ok_dungnttxnghison-15-05-2022_19h45p25(15.05.2022_20h01p45)_signed.pdf