Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thị xã Nghi Sơn

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 2825/BC-UBND
Ngày ban hành 30/05/2022
Trích yếu Báo cáo Kết quả tình hình triển khai thực hiện Cải thiện chỉ số pháp luật 6 tháng đầu năm 2022
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản BÁO CÁO
Tài liệu đính kèm n-chi-so-phap-luat-6-thang-dau-nam_dungnttxnghison-30-05-2022_21h15p54(30.05.2022_21h22p31)_signed.pdf