Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thị xã Nghi Sơn

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 2973/BC-UBND
Ngày ban hành 01/06/2022
Trích yếu Báo cáo kết quả cập nhật tiến độ tiêm chủng trên địa bàn thị xã Nghi Sơn
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản BÁO CÁO
Tài liệu đính kèm -cao-ha-ng-nga-y-01.6.2022-ti-nh-(1).xls
-ke-cong-tac-tiem-vac-xin-phong-covid-19(01.06.2022_22h13p03)_signed.pdf