Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thị xã Nghi Sơn

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 2391/BC-UBND
Ngày ban hành 15/05/2022
Trích yếu Kết quả rà soát, tổng hợp đánh giá việc mua sắm, tiếp nhận, quản lý, sử dụng vật tư, hóa chất, sinh phẩm, test kít xét nghiệm và các trang thiết bị y tế khác phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 thị xã Nghi Sơn
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản BÁO CÁO
Tài liệu đính kèm CD-nam-2020-2022(15.05.2022_15h05p38)_signed.pdf