Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
392 người đã bình chọn
296 người đang online

Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

Đăng ngày 20 - 09 - 2019
100%

Ủy ban nhân dân huyện Tĩnh Gia (Địa chỉ: Tiểu khu 1, Thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa), thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá.

Các nội dung cụ thể về tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại xã Hải Hoà, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá, như sau:

1. Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất

- Tên đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tĩnh Gia.

- Địa chỉ: Tiểu khu 1, Thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

2. Quyền sử dụng đất bán đấu giá

2.1. Địa điểm, vị trí:

- MBQH  chi tiết tỷ lệ 1/500 được UBND huyện Tĩnh Gia phê duyệt tại Quyết định số 5415/QĐ-UBND ngày 15/8/2019, khu vực Ruộng Giếng (Tải Quyết định 5415 tại đây).

- MBQH  chi tiết tỷ lệ 1/500 được UBND huyện Tĩnh Gia phê duyệt tại Quyết định số 5416/QĐ-UBND ngày 15/8/2019, khu vực Cửa bà Tự (Tải Quyết định 5416 tại đây).

2.2. Tổng diện tích đất khu vực tổ chức đấu giá đợt này:

Tổng số lô đất tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất: 25 lô đất. Tổng diện tích tổ chức đấu giá: 3.035,39 m2.

2.3. Tổng số tiền sử dụng đất tối thiểu dự kiến thu được: 13.303.306.600 đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ ba trăm linh ba triệu ba trăm linh sáu nghìn sáu trăm đồng).

3. Mục đích, hình thức giao đất, thời hạn sử dụng đất

- Mục đích: Đất ở.

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn giao đất: Giao lâu dài.

4. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp.

5. Giá khởi điểm để đấu giá: Theo Quyết định số  6238/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 của Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia về việc Phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia (thuộc MBQH chi tiết tỷ lệ 1/500 được UBND huyện Tĩnh Gia phê duyệt tại Quyết định số 5415/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 và Quyết định số 5416/QĐ-UBND ngày 15/8/2019).

6. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá.

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: Có tối thiểu 01 đấu giá viên; có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp: Tổ chức đấu giá tài sản đề xuất thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của tổ chức đấu giá tài sản: Bản sao chứng thực quyết định thành lập, đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký hoạt động; có ngành nghề kinh doanh phù hợp theo quy định của pháp luật. Hồ sơ kê khai năng lực của đội ngũ đấu giá viên, nhân viên của tổ chức đấu giá tài sản.

7. Phương pháp đánh giá để lựa chọn Tổ chức đấu giá

- Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để đánh giá; Tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn là tổ chức có hồ sơ được đánh giá là đạt tất cả các tiêu chí quy định tại mục 6 nêu trên.

- Trường hợp có nhiều Tổ chức đấu giá tài sản có hồ sơ đăng ký được đánh giá là đạt tất cả các tiêu chí quy định tại mục 6 nêu trên thì Tổ chức đấu giá tài sản đề xuất thù lao dịch vụ đấu giá thấp nhất là tổ chức được lựa chọn (Mức thù lao dịch vụ đấu giá sử dụng để đánh giá không bao gồm phần giá trị 1 % trên phần chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính; giá trị 1% trên phần chênh lệch này được cộng khi ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản).

- Giải quyết kiến nghị, thắc mắc: Căn cứ theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và Luật Đấu thầu.

8. Thành phần hồ sơ đăng ký tham gia

- Đơn đăng ký tham gia tổ chức đấu giá tài sản (bản chính).

- Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực, hồ sơ chứng minh cơ sở vật chất, trang thiết bị chứng minh năng lực, kinh nghiệm và uy tín của Tổ chức đấu giá tài sản (bản sao chứng thực).

- Phương án đấu giá.

9. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá

- Thời gian: Trong thời hạn 3 ngày làm việc (kể từ ngày đăng thông báo).

- Địa điểm: Tại phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Tĩnh Gia. Địa chỉ: Tiểu khu 1, Thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

- Hồ sơ đã nộp để đăng ký tham gia không được hoàn trả lại.

 

Uỷ ban nhân dân huyện Tĩnh Gia thông báo rộng rãi để các tổ chức đấu giá tài sản được biết để đăng ký tham gia./.

 

Nguyễn Toàn

<

Tin mới nhất

Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại xã Hải Hòa, huyện...(20/09/2019 10:29 SA)

°