Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
327 người đã bình chọn
2 người đang online

Chú trọng công tác tuyên truyền về bầu cử

Đăng ngày 16 - 04 - 2021
100%

Xác định công tác tuyên truyền là yếu tố bảo đảm cho cuộc bầu cử thành công, thị xã Nghi Sơn đã và đang tăng cường công tác tuyên truyền, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thời gian qua, bám sát các quy định, hướng dẫn của cấp trên, Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử thị xã và Tiểu ban Tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thị xã Nghi Sơn đã chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch thị xã; 31 xã, phường đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử với nhiều hình thức phong phú như: Tuyên truyền trực quan, tuyên truyền miệng trên địa bàn toàn thị xã về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của công dân, Luật bầu cử.

Trong đó, ngay từ đầu tháng 02 năm 2021, Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn đã xây dựng chuyên mục, chào mừng bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, xây dựng chuyên đề “Hỏi - Đáp về bầu cử” (từ tài liệu hỏi đáp của Hội đồng Bầu cử Quốc gia) tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh toàn thị xã và trên trang thông tin điện tử thị xã Nghi Sơn, đồng thời triển khai tuyên truyền trực quan thông qua cụm Pa nô, băngzô; lên 50 pi nhét hộp tuyên truyền và hàng trăm cờ phướn, pi nhét trên tuyến đường Quốc lộ 1A, đường chữ E và các tuyến đường tại Trung tâm thị xã.

Tại các xã, phường cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử trên hệ thống truyền thanh, lên hơn 100 băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử, đồng thời phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong công tác tuyên truyền bầu cử; đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XVvà bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Những ngày tháng 4 lịch sử, trên các tuyến đường tại Trung tâm thị xã, các xã, phường, các Tổ dân phố trên địa bàn thị xã dễ dàng quan sát các hình ảnh của băng zôn, pa nô, áp phích có nội dung tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, không khí của ngày hội toàn dân đã bắt đầu thấy rõ trong cuộc sống người dân.

Đồng chí Lê Thị Kim Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy, Trưởng Tiểu ban tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 thị xã Nghi Sơn cho biết: Trong thời gian qua để tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, tiểu ban tuyên truyền của thị xã Nghi Sơn đã triển khai công tác tuyên truyền sâu rộng dưới nhiều hình thức phong phú, bám sát chỉ đạo, định hướng chính trị của Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử thị xã theo các giai đoạn tuyên truyền được xác định trong kế hoạch của Tiểu ban xây dựng đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

Trong thời gian tới, Tiểu ban tuyên truyền tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra công tác tuyên truyền tại các đơn vị trên địa bàn thị xã, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền nghĩa vụ của cử tri, các quy định về bầu cử và thể thức bầu cử, tuyên truyền công tác chuẩn bị bầu cử, diễn biến tiến độ bầu cử, số lượng cử tri đi bầu và không khí ngày bầu cử ở các địa phương. Đề nghị Ủy ban bầu cử thị xã và các xã, phường đã chỉ đạo các cấp, ngành, các tổ chức đoàn thể, các thôn, tổ dân phố làm tốt công tác tuyên truyền về quyền của cử tri, trong đó đề cao tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong vận động người thân tham gia đi bầu cử; tập trung tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước, từ đó góp phần tổ chức cuộc bầu cử trên địa bàn thị xã đạt kết quả cao, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật và thực sự là ngày hội của toàn dân…”

 

 

Sỹ Thành

<

Tin mới nhất

Hoàn thành chương trình tiếp xúc cử tri của người ứng cử đại biểu HĐND thị xã khóa XX, nhiệm kỳ...(16/05/2021 2:21 CH)

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh giám sát công tác bầu cử tại thị xã Nghi Sơn(29/04/2021 11:20 SA)

Chú trọng công tác tuyên truyền về bầu cử(16/04/2021 10:32 SA)

Quy định về việc lập danh sách cử tri(01/04/2021 10:16 SA)

Các văn bản liên quan đến công tác thông tin, tuyên truyền(26/02/2021 10:52 SA)