Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
380 người đã bình chọn
1499 người đang online

Thư mời thẩm định giá tài sản công

Đăng ngày 11 - 05 - 2023
100%

Thẩm định giá tài sản công (03 xe ô tô) của UBND thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Thanh lý tài sản công 03 xe ô tô.

 

Hội đồng thanh lý tài sản công thị xã Nghi Sơn thông báo về việc lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định giá tài sản như sau:

1. Thẩm định giá tài sản công (03 xe ô tô) của UBND thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Có phụ biểu chi tiết kèm theo).

2. Đề nghị quý đơn vị có nhu cầu tham gia gửi 01 bộ hồ sơ năng lực bao gồm: Hồ sơ đăng ký kinh doanh, hồ sơ nhân sự, các hợp đồng tương tự đã thực hiện, thư chào giá dịch vụ thẩm định giá (đã bao gồm chi phí thẩm định), các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ: Trong vòng 05 ngày kể từ ngày đăng thư mời trên Trang thông tin điện tử thị xã Nghi Sơn (https://txnghison.thanhhoa.gov.vn).

Địa chỉ: Tiểu khu 1, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Hội đồng thanh lý tài sản công rất mong nhận được sự quan tâm và bản chào giá của quý đơn vị./. 

Tải văn bản tại đây.

 

 

<

Tin mới nhất

Tuyển chức danh công chức Chỉ huy trưởng quân sự phường Bình Minh(29/02/2024 4:16 CH)

Nhớ ngày nhập ngũ(24/02/2024 8:14 SA)

Thông tin đầu mối tiếp nhận thông báo sự cố an toàn thông tin mạng thị xã Nghi Sơn(13/02/2024 2:19 CH)

Hướng dẫn khắc phục lỗ hổng bảo mật mới mức độ cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft...(30/01/2024 8:56 CH)

Tuyên truyền, cảnh báo thủ đoạn gọi điện giả danh cán bộ(22/01/2024 2:21 CH)

Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham...(04/01/2024 11:59 SA)

Công an thị xã Nghi Sơn tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm nổi cộm cuối năm(04/01/2024 11:06 SA)

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thị xã Nghi Sơn khóa...(02/01/2024 10:50 SA)

°