Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
380 người đã bình chọn
1422 người đang online

Triệu tập những người đủ điều kiện tiêu chuẩn dự kiểm tra sát hạch (vòng 2) xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thị xã Nghi Sơn

Đăng ngày 15 - 05 - 2023
100%

Ngày 15/5/2023, Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thị xã Nghi Sơn đã ban hành Thông báo số 05/TB-HĐTD Triệu tập những người đủ điều kiện tiêu chuẩn dự kiểm tra sát hạch (vòng 2) xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thị xã Nghi Sơn.

Theo đó, Hội đồng tuyển dụng Thông báo triệu tập những người dự tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thị xã Nghi Sơn đủ điều kiện được dự kiểm tra sát hạch (vòng 2) để triển khai và thực hiện các nội dung liên quan đến việc kiểm tra sát hạch. Cụ thể như sau:

Thời gian là 02 ngày: Bắt đầu từ 14 giờ 00 ngày 22/5/2023.

1. Ngày 22/5/2023: Bắt đầu từ 15 giờ 00 (chiều thứ Hai):

1.1. Nội dung: Hướng dẫn quy chế và triển khai Kế hoạch tổ chức kiểm tra sát hạch.

1.2. Địa điểm: Phòng họp 1, UBND thị xã Nghi Sơn

1.3. Thành phần:

- Hội đồng tuyển dụng, Ban giám sát.

- Những người dự tuyển đủ điều kiện được dự kiểm tra sát hạch vòng 2 được phê duyệt tại Quyết định số 2869/QĐ-UBND ngày 12/5/2023 của Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn về việc phê duyệt danh sách những người dự tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thị xã Nghi Sơn đủ điều kiện dự kiểm tra sát hạch vòng 2.

2. Ngày 23/5/2023: Buổi sáng bắt đầu từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30. Buổi chiều bắt đầu từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00.

2.1. Nội dung: Thực hiện việc kiểm tra sát hạch những người dự tuyển đủ điều kiện được dự kiểm tra sát hạch (vòng 2).

2.2. Địa điểm: Phòng họp 1, UBND thị xã Nghi Sơn.

2.3. Thành phần:

- Hội đồng tuyển dụng, Ban kiểm tra sát hạch, Ban giám sát, các tập thể và cá nhân có liên quan.

- Những người dự tuyển đủ điều kiện được dự kiểm tra sát hạch (vòng 2).

Hội đồng tuyển dụng thông báo để các thành viên hội đồng, các tập thể, cá nhân được giao nhiệm vụ và những người dự tuyển đủ điều kiện tham dự kiểm tra sát hạch (vòng 2) tham dự đúng thời gian, thành phần và địa điểm quy định./.

 

 

<

Tin mới nhất

Tuyển chức danh công chức Chỉ huy trưởng quân sự phường Bình Minh(29/02/2024 4:16 CH)

Nhớ ngày nhập ngũ(24/02/2024 8:14 SA)

Thông tin đầu mối tiếp nhận thông báo sự cố an toàn thông tin mạng thị xã Nghi Sơn(13/02/2024 2:19 CH)

Hướng dẫn khắc phục lỗ hổng bảo mật mới mức độ cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft...(30/01/2024 8:56 CH)

Tuyên truyền, cảnh báo thủ đoạn gọi điện giả danh cán bộ(22/01/2024 2:21 CH)

Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham...(04/01/2024 11:59 SA)

Công an thị xã Nghi Sơn tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm nổi cộm cuối năm(04/01/2024 11:06 SA)

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thị xã Nghi Sơn khóa...(02/01/2024 10:50 SA)

°