Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thị xã Nghi Sơn

Xin ý kiến Đề án đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị xã Nghi Sơn

Đăng ngày 05 - 05 - 2022
100%

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản về việc xin ý kiến Đề án đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

(Ảnh minh họa).

Trước đó, UBND thị xã Nghi Sơn trình Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch Thanh Hóa - Cơ quan Thường trực Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thẩm định Đề án đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa với việc đặt tên 117 đường, phố (100 đường và 17 phố) trên địa bàn thị xã Nghi Sơn. Trong đó có 21 đường, phố (10 đường và 11 phố) đề xuất giữ nguyên tên; Có 96 đường, phố (90 đường và 6 phố) đề xuất đặt tên. Đặt tên 1 công trình công cộng (Quảng trường) trên địa bàn thị xã Nghi Sơn. Cụ thể như sau:

1.Đề xuất giữ nguyên tên 21 đường, phố (gồm 10 đường, 11 phố) đặt tên chưa đúng quy trình thủ tục, nhưng đã gắn biển tên, được sử dụng ổn định; tên các danh nhân, địa danh, phong trào khởi nghĩa đề xuất giữ nguyên có trong Ngân hàng tên của tỉnh.

1.1. Đặt tên 10 đường.

1.1.1. Đặt tên 07 đường liên phường, xã:

1. Đường Quang Trung (QL1A): Từ cầu Hang, phường Ninh Hải đến phố Lê Huy Tuần, phường Hải Hòa, chiều dài 4.600m, chiều rộng 34,0m.

2. Đường Tây Sơn (QL1A): Từ phố Lê Huy Tuần, phường Hải Hòa đến chợ Trúc, phường Xuân Lâm, chiều dài 5.000m, chiều rộng 34,0m.

3. Đường Lương Chí: Từ cầu Đò Bè, phường Bình Minh đến đường Quang Trung, phường Hải Hòa, chiều dài 2.400m, chiều rộng 9,5m.

4. Đường Nguyễn Văn TrỗiTừ chợ Còng, phường Hải Hòa đến thôn Xuân Sơn, xã Hải Nhân, chiều dài 3.500m, chiều rộng 10,5m.

5. Đường Đỗ Chanh: Từ đường Trần Đức, xã Hải Nhân đến đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Hải Hòa, chiều dài 2.200m, chiều rộng 6,0m.

6. Đường Trần Đức: Từ đường Trương Huy Dực, xã Hải Nhân đến đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Hải Hòa, chiều dài 2.000m, chiều rộng 6,0m.

7. Đường Trần Oanh: Từ đường Tây Sơn, phường Hải Hòa đến hết địa phận tổ dân phố Thành Công, phường Nguyên Bình, chiều dài 4.500m, chiều rộng 7,5m.

1.1.2. Đặt tên 03 đường nội bộ phường, xã

* Phường Hải Hòa

8. Đường Lê Thế Sơn: Từ đường Nguyễn Văn Trỗi đến đường Trần Oanh, chiều dài đường 1.000m, chiều rộng 10,5m.

9. Đường Lương Văn Yên: Từ bãi biển Hải Hòa đến đường Quang Trung, chiều dài 3.000m, chiều rộng 10,5m.

10. Đường Ngô Chân Lưu: Từ bãi biển Hải Hòa đến chợ Còng, chiều dài 2.800m, chiều rộng 7,5m.

1.2. Đặt tên 11 phố nội bộ phường, xã.

* Phường Hải Hòa

1. Phố Lê Huy Tuần: Từ đường Quang Trung đến trụ sở UBND thị xã Nghi Sơn, chiều dài 350m, chiều rộng 15,5m.

2. Phố Vũ Tiến Trung: Từ Trung tâm bồi dưỡng Chính trị thị xã Nghi Sơn đến đường Tây Sơn, chiều dài 460m, chiều rộng 9,0m.

3. Phố Chu Đạt: Từ đường Lương Chí đến trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn, chiều dài 300m, chiều rộng 7,5m.

4. Phố Lê Minh Huân: Từ phố Cổ Đông đến đường Quang Trung, chiều dài 300m, chiều rộng 5,5m.

5. Phố Lê Văn Xuyên: Từ tiếp giáp xã Hải Nhân đến đường Nguyễn Văn Trỗi, chiều dài 420m, chiều rộng 5,5m.

6. Phố Khoa Giáp: Từ trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn, phường Hải Hòa đến khu dân cư tổ dân phố Khoa Giáp, phường Bình Minh, chiều dài 500m, chiều rộng 7,0m.

7. Phố Lương Nghi: Từ đường Lê Ngọc Hân, xã Hải Nhân đến đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Hải Hòa, chiều dài 800m, chiều rộng 7,5m.

8. Phố Nguyễn Hữu Tiến: Từ đường Lê Ngọc Hân, xã Hải Nhân đến đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Hải Hòa, chiều dài 820m, chiều rộng 7,5m.

9. Phố Lê Đình Châu: Từ đường Nguyễn Văn Trỗi đến phố Lê Huy Tuần, chiều dài 600m, chiều rộng 10,5m.

10. Phố Cổ Đông: Từ đường Ngô Chân Lưu đến đường Lương Văn Yên, chiều dài 600m, chiều rộng 7,5m.

11. Phố Lâm Thị Lan: Từ đường Nguyễn Văn Trỗi đến đường Lê Thế Sơn, chiều dài 600m, chiều rộng 7,5m.

2. Đề xuất đặt tên cho 96 đường, phố (gồm 90 đường và 06 phố); tên danh nhân có trong Ngân hàng tên của tỉnh.

2.1. Đặt tên 90 đường

2.1.1. Đặt tên 35 đường liên phường, xã

1. Đường Lê Đại Hành (QL1A): Từ cầu Ghép, phường Hải Châu đến đường Lê Lý, phường Hải An, chiều dài 6.600m, chiều rộng 34,0 m.

2. Đường Lê Thái Tổ(QL1A): Từ đường Lê Lý, phường Hải An đến cầu Hang, phường Ninh Hải, chiều dài 6.500m, chiều rộng 34,0 m.

3. Đường Nguyễn Trãi (QL1A): Từ chợ Trúc, phường Xuân Lâm đến đường Trần Quang Khải, xã Tùng Lâm, chiều dài 5.100m, chiều rộng 34,0m.

4. Đường Lê Thánh Tông (QL1A): Từ đường Trần Quang Khải, xã Tùng Lâm đến tiếp giáp thị xã Hoàng Mai, chiều dài 5.200m, chiều rộng 34,0m.

5. Đường Lê Thái Tông (Tỉnh lộ 525): Từ chợ Kho, phường Hải Ninh đến đường Lương Lâm, xã Thanh Sơn, chiều dài 3.200m, chiều rộng 7,5m.

6. Đường Lê Nhân Tông (Tỉnh lộ 525)Từ đường Lương Lâm, xã Thanh Sơn đến sông Thị Long, xã Thanh Sơn, chiều dài 2.800m, chiều rộng 7,5m.

7. Đường Dương Đình Nghệ (TL512): Từ chợ Cung, phường Tân Dân đến đường Lương Lâm, xã Ngọc Lĩnh, chiều dài 2.400m, chiều rộng 15,0m.

8. Đường Dương Tam Kha (TL512): Từ đường Lương Lâm, xã Ngọc Lĩnh đến tiếp giáp xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, chiều dài 4.500m, chiều rộng 15,0m.

9.Đường Âu Cơ: Từ nhà văn hóa tổ dân phố Hồ Trung, phường Tân Dân đến đường Ngô Chân Lưu, phường Hải Hòa, chiều dài 7.000m, chiều rộng 7,5m.

10. Đường Trương Huy Dực: Từ cầu Đập Tràn, xã Định Hải đến đường Quang Trung, phường Ninh Hải, chiều dài 5.000m, chiều rộng 7,5m.

11. Đường Nguyễn Thiếp: Từ đường Trương Huy Dực, xã Hải Nhân đến đường Trần Oanh, phường Hải Hòa, chiều dài 3.400m, chiều rộng 6,0m.

12. Đường Trần Thủ Độ: Từ tiếp giáp xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống đến cầu Am Các, xã Định Hải, chiều dài 6.500m, chiều rộng 34,0m.

13. Đường Trần Nhân Tông: Từ cầu Am Các, xã Định Hải đến đường Trần Oanh, phường Nguyên Bình, chiều dài 4.500m, chiều rộng 34,0m.

14. Đường Trần Thánh Tông: Từ đường Trần Oanh, phường Nguyên Bình đến đường Tây Sơn, phường Xuân Lâm, chiều dài 4.600m, chiều rộng 34,0m.

15. Đường Trần Hưng Đạo: Từ đường Tây Sơn, phường Xuân Lâm đến trụ sở Công ty CP Gang Thép Nghi Sơn, phường Hải Bình, chiều dài 3.700m, chiều rộng 34,0m.

16. Đường Trần Quang Khải: Từ trụ sở Công ty CP Gang Thép Nghi Sơn, phường Hải Bình đến đường Nguyễn Trãi, xã Tùng Lâm, chiều dài 3.600m, chiều rộng 34,0m.

17. Đường Trần Quốc Toản: Từ khu dân cư tổ dân phố Sa Thôn 4, phường Xuân Lâm đến khu dân cư tổ dân phố Hữu Lộc, phường Trúc Lâm, chiều dài 2.200m, chiều rộng 6,0m.

18. Đường Trần Nhật Duật: Từ công sở phường Hải Bình đến khu dân cư tổ dân phố Hữu Lộc, phường Trúc Lâm, chiều dài 3.500m, chiều rộng 6,0m.

19. Đường Phạm Ngũ Lão: Từ khu dân cư phố Hữu Lộc, phường Trúc Lâm đến tiếp giáp xã Tùng Lâm, chiều dài 4.000m, chiều rộng 5,5m.

20. Đường Lê Huy Toán: Từ công sở phường Hải Bình đến khu Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn, chiều dài 3.500m, chiều rộng 5,5m.

21. Đường Bà Triệu: Từ văn phòng Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn đến công sở phường Trúc Lâm, chiều dài 4.000m, chiều rộng 39,0m.

22. Đường Võ Văn Kiệt: Từ tổng kho xăng dầu Anh Phát, xã Hải Yến đến cầu Hổ, phường Mai Lâm, chiều dài 4.500m, chiều rộng 20,0m.

23.Đường Lê Thế Long: Từ tổng kho xăng dầu Anh Phát, xã Hải Yến đến nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2, phường Hải Thượng, chiều dài 3.950m, chiều rộng 10,5m.

24. Đường Lê Chủ: Từ nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2, phường Hải Thượng đến hết địa phận thị xã Nghi Sơn, chiều dài 3.900m, chiều rộng 10,5m.

25. Đường Trịnh Huy Quang: Từ nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, phường Mai Lâm đến nhà máy xi măng Nghi Sơn, phường Hải Thượng, chiều dài 3.850m, chiều rộng 10,5m.

26. Đường Nguyễn Doãn Chấp: Từ nhà máy xi măng Nghi Sơn, phường Hải Thượng đến cảng nước sâu Nghi Sơn, xã Nghi Sơn, chiều dài 3.800m, chiều rộng 10,5m.

27. Đường Phạm Thị Ngọc Trần: Từ đường Lê Thái Tông, phường Hải Ninh đến đường Dương Đình Nghệ, phường Hải An, chiều dài 3.500m, chiều rộng 6,0m.

28. Đường Mạc Đĩnh Chi: Từ chợ Đón, phường Tĩnh Hải đến núi Mai Lâm, phường Mai Lâm, chiều dài 3.000m, chiều rộng 17,5m.

29. Đường Ngô Đức Mậu (TL2B): Từ tiếp giáp xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh đến đường đường Nguyễn Văn Giảng, xã Phú Lâm, chiều dài 5.100m, chiều rộng 20,0m.

30. Đường Nguyễn Văn Giảng (TL2B): Từ đường Ngô Đức Mậu, xã Phú Lâm đến đường Nguyễn Trinh Thụ, xã Tùng Lâm, chiều dài 4.600m, chiều rộng 20,0m.

31. Đường Nguyễn Trinh Thụ (TL2B): Từ đường Nguyễn Văn Giảng, xã Tùng Lâm đến đường Lê Tất Đắc, xã Trường Lâm, chiều dài 4.500m, chiều rộng 20,0m.

32. Đường Lê Tất Đắc (TL2B): Từ đường Nguyễn Trinh Thụ, xã Trường Lâm đến đường Phạm Bành, xã Trường Lâm, chiều dài 5.000m, chiều rộng 20,0m.

33. Đường Trần Khát Chân: Từ khu dân cư phố Đại Thắng, phường Hải Lĩnh đến cầu Đập Tràn, xã Định Hải, chiều dài 4.000m, chiều rộng 7,5m.

34. Đường Tô Hiến Thành: Từ đường Dương Đình Nghệ, xã Ngọc Lĩnh đến cầu Đập Tràn, xã Định Hải, chiều dài 5.000m, chiều rộng 7,5m.

35. Đường Lương Lâm: Từ khu dân cư thôn Thanh Trung, xã Thanh Sơn đến đường Dương Đình Nghệ, xã Ngọc Lĩnh, chiều dài 4.600m, chiều rộng 7,5m.

2.1.2. Đặt tên 55 đường nội bộ phường, xã:

* Phường Hải Châu:

36. Đường Nguyễn Bá Ngọc: Từ đê sông Yên đến đường Lê Đại Hành, chiều dài 3.100m, chiều rộng 20,0m.

37. Đường Lý Tự Trọng: Từ đê sông Yên đến nhà văn hóa tổ dân phố Bắc Châu, chiều dài 2.000m, chiều rộng 7,5m.

38. Đường Lê Lam Châu: Từ đường Lê Đại Hành đến cống Nam Châu, chiều dài 1.000m, chiều rộng 7,5m.

39. Đường Phan Đình Giót: Từ nhà văn hóa tổ dân phố Liên Thành đến công sở phường Hải Ninh, chiều dài 2.100m, chiều rộng 7,5m.

40. Đường Tô Vĩnh Diện: Từ bờ biển Đông đến khu dân cư tổ dân phố Thanh Bình, chiều dài 1.200m, chiều rộng 7,5m.

* Phường Hải Ninh:

41. Đường Lê Văn Hiểu: Từ bờ biển Đông đến ngã tư chợ Kho, chiều dài 1.400m, chiều rộng 10,5m.

42. Đường Lê Lâm: Từ bờ biển Đông đến đường Lê Đại Hành, chiều dài 1.550m, chiều rộng 7,5m.

43. Đường Lê Bá Trí: Từ bờ biển Đông đến đường Lê Đại Hành, chiều dài 1.370m, chiều rộng 7,5m.

44. Đường Lê Niệm: Từ đường Lê Đại Hành đến kênh Học Trường, chiều dài 1.500m, chiều rộng 7,5m.

* Phường Hải An:

45. Đường Lê Huy Trì: Từ bờ biển Đông đến kênh Học Trường, chiều dài 2.800m, chiều rộng 7,5m.

46. Đường Vũ Uy: Từ bờ biển Đông đến kênh Học Trường, chiều dài 2.700m, chiều rộng 7,5m.

47. Đường Trương Lôi: Từ bờ biển Đông đến cổng làng tổ dân phố 2, chiều dài 1.300m, chiều rộng 7,5m.

48. Đường Lê Lý: Từ đường Lê Thái Tổ đến kênh Học Trường, chiều dài 1.300m, chiều rộng 7,0m.

49. Đường Trương Chiến: Từ đường Lê Thái Tổ đến kênh Học Trường, chiều dài 1.300m, chiều rộng 7,5m.

50. Đường Đặng Quang: Từ đường Lê Thái Tổ đến kênh Học Trường, chiều dài 1.200m, chiều rộng 7,5m.

* Phường Tân Dân:

51. Đường Nguyễn Thái Học: Từ bờ biển Đông đến đường Lê Thái Tổ, chiều dài 1.400m, chiều rộng 7,5m.

52. Đường Nguyễn Đình Chiểu: Từ bờ biển Đông đến đường Lê Thái Tổ, chiều dài 1.500m, chiều rộng 7,5m.

53. Đường Phan Bội Châu: Từ bờ biển Đông đến khu dân cư phố Minh Sơn, chiều dài 1.900m, chiều rộng 7,5m.

54. Đường Phan Chu Trinh: Từ bờ biển Đông đến hết địa phận tổ dân phố Hồ Thịnh, chiều dài 1.200m, chiều rộng 7,5m.

* Phường Ninh Hải:

55. Đường Đặng Tiến Đông: Từ trường THCS Ninh Hải đến đường Quang Trung, chiều dài 1.000m, chiều rộng 7,5m.

56. Đường Phan Huy Ích: Từ bờ biển Đông đến đường Quang Trung, chiều dài 1.700m, chiều rộng 7,0m.

57. Đường Ngô Thì Nhậm: Từ bờ biển Đông đến đường Quang Trung, chiều dài 1.800m, chiều rộng 7,0m.

* Xã Hải Nhân:

58. Đường Lê Ngọc Hân: Từ đường Quang Trung đến hồ Ao Quan, chiều dài 4.000m, chiều rộng 7,5m.

* Phường Hải Hòa:

59. Đường Lạc Long Quân: Từ khu đất dự án Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng biển Hải Hòa đến đường Lương Văn Yên, chiều dài 1.000m, chiều rộng 39,0m.

* Phường Nguyên Bình:

60. Đường Nguyễn Hoàng: Từ kênh Nam đến khu dân cư tổ dân phố Xuân Nguyên, chiều dài 3.000m, chiều rộng 7,5m.

61. Đường Nguyễn Phúc Nguyên: Từ đường Trần Oanh đến đền Đào Duy Từ, chiều dài 1.400m, chiều rộng 5,5m.

62. Đường Nguyễn Hữu Cảnh: Từ khu dân cư tổ dân phố Nổ Giáp 2 đến đường Tây Sơn, chiều dài 1.000m, chiều rộng 5,5m.

* Xã Hải Yến:

63. Đường Nguyễn Đôn Tiết: Từ đường Tây Sơn đến trường THCS Đào Duy Từ, chiều dài 1.100m, chiều rộng 17,5m.

64. Đường Đinh Chương Long: Từ đường Tây Sơn đến hết địa phận khu tái định cư Hải Yến, chiều dài 1.030m, chiều rộng `17,5m.

65. Đường Nguyễn Cẩn: Từ đường Đinh Chương Long đến phố Đào Tấn, chiều dài 1.000m, chiều rộng 13,5m.

66. Đường Nguyễn Hữu Thường: Từ chợ Hải Yến đến Bệnh viện đa khoa quốc tế Hợp Lực, chiều dài 1.010m, chiều rộng 17,5m.

67. Đường Ngô Xuân Quỳnh: Từ chợ Hải Yến đến Bệnh viện đa khoa quốc tế Hợp Lực, chiều dài 1.000m, chiều rộng 13,5m.

*Phường Xuân Lâm:

68.Đường Đinh Công Tráng: Từ đường Tây Sơn đến đường Trần Hưng Đạo, chiều dài 1.400m, chiều rộng 7,5m.

69. Đường Nguyễn Phương: Từ đường Tây Sơn đến khu dân cư phố Sa Thôn, chiều dài 1.000m, chiều rộng 7,5m.

* Phường Tĩnh Hải:

70. Đường Phạm Sư Mạnh: Từ bờ biển Đông đến nhà văn hóa phố Thắng Hải, chiều dài 1.800m, chiều rộng 7,5m.

71. Đường Nguyễn Chế Nghĩa: Từ nhà văn hóa phố Thắng Hải đến nhà máy Liên hiệp lọc hóa dầu Nghi Sơn, chiều dài 1.500m, chiều rộng 13,5m.

* Phường Mai Lâm:

72. Đường Bùi Đạt: Từ khu dân cư phố Hữu Lại đến chợ Mai Lâm, chiều dài 2.400m, chiều rộng 7,5m.

73. Đường Hồ Viết Thắng: Từ khu dân cư phố Hữu Lại đến nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, chiều dài 3.000m, chiều rộng 17,5m.

74. Đường Lê Nhân Quý: Từ khu dân cư phố Hữu Nhân đến nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, chiều dài 3.100m, chiều rộng 10,5m.

* Phường Hải Thanh:

75. Đường Đỗ Đại: Từ cầu Đò Bè đến cảng Lạch Bạng, chiều dài 4.000m, chiều rộng 7,5m.

76. Đường Lê Văn An: Từ cầu Đò Bè đến núi Do Xuyên, chiều dài 2.800m, chiều rộng 9,5m.

77. Đường Đỗ Huy Cư: Từ núi Thổi đến núi Do Xuyên, chiều dài 2.700m, chiều rộng 7,5m.

* Phường Hải Thượng:

78. Đường Nguyễn Văn Thân: Từ khu dân cư phố Ngọc Sơn đến nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2, chiều dài 1.200m, chiều rộng 10,5m.

79. Đường Ngô Thuyền: Từ khách sạn Nghi Sơn đến đường Nguyễn Văn Thân, chiều dài 1.500m, chiều rộng 7,5m.

Xã Nghi Sơn:

80. Đường Võ Nguyên Lượng: Từ khu dân cư phố Biện Sơn đến cầu Ngọc Sơn, chiều dài 1.900m, chiều rộng 6,0m.

81. Đường Phạm Bành: Từ đường Lê Thánh Tông đến tiếp giáp thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, chiều dài 2.100m, chiều rộng 15,0m.

82. Đường Hoàng Bật Đạt: Từ đường Lê Thánh Tông đến đường Lê Tất Đắc, chiều dài 2.200m, chiều rộng 15,0m.

83. Đường Hà Văn Mao: Từ đường Lê Thánh Tông đến đê Trường Lâm, chiều dài 2.900m, chiều rộng 15,0m.

* Xã Tùng Lâm:

84. Đường Hồ Tùng Mậu: Từ ngã ba giao cắt giữa đường Nguyễn Trãi với đường Trần Quang Khải đến đường Nguyễn Trinh Thụ, chiều dài 5.200m, chiều rộng 10,0m.

* Xã Tân Trường:

85. Đường Lê Lai: Từ đường Lê Thánh Tông đến trụ sở Công ty xi măng Công Thanh, chiều dài 6.000m, chiều rộng 20,0m.

*Phường Bình Minh:

86. Đường Chu Văn An: Từ hồ Sơn Hải đến đường Lương Chí, chiều dài 1.900m, chiều rộng 7,5m.

87. Đường Trịnh Tuệ: Từ đường Lương Chí đến khu dân cư phố Thanh Đông, chiều dài 1.050m, chiều rộng 7,5m.

* Phường Hải Lĩnh:

88. Đường Hoàng Hoa Thám: Từ khu dân cư phố Đại Quang đến nghĩa trang liệt sĩ phường Hải Lĩnh, chiều dài 1.500m, chiều rộng 6,0m.

* Xã Anh Sơn

89. Đường Hoàng Diệu: Từ khu dân cư thôn Yên Cư đến đường Dương Tam Kha, chiều dài 5.000m, chiều rộng 6,0m.

* Xã Các Sơn:

90. Đường Nguyễn Tri Phương: Từ khu dân cư thôn Kiêm Sơn đến cầu Các, chiều dài 3.400m, chiều rộng 7,5m.

2.2. Đặt tên 6 phố

2.2.1. Đặt tên 0 phố liên phường:

1. Phố Đào Tấn: Từ đường Tây Sơn, xã Hải Yến đến kênh Nam, phường Nguyên Bình, chiều dài 450m, chiều rộng 17,5m.

2. Phố Nguyễn Hữu Dật: Từ đường Tây Sơn xã Hải Yến đến khu dân cư phố Sơn Thắng, phường Nguyên Bình, dài 400m, chiều rộng 17,5m.

2.2.2. Đặt tên 04 phố nội phường

* Phường Ninh Hải:

3. Phố Ngô Văn Sở: Từ trụ sở Công ty cổ phần nước mắm Tĩnh Gia đến đường Quang Trung, chiều dài 450m, chiều rộng 7,5m.

* Phường Hải Hòa:

4. Phố Đoàn Thị Điểm: Từ đường Ngô Chân Lưu đến đường Lương Văn Yên, chiều dài 500m, chiều rộng 17,5m.

5. Phố Hồ Xuân Hương: Từ đường Ngô Chân Lưu đến đường Lương Văn Yên, chiều dài 500m, chiều rộng 15,0m.

* Xã Hải Nhân:

6. Phố Trần Quang Diệu: Từ đường Trương Huy Dực đến đường Lê Ngọc Hân, chiều dài 900m, chiều rộng 6,0m.

3. Đề xuất đặt tên 01 công trình công cộng (Quảng trường); là tên địa danh đã quen dùng từ xa xưa, in sâu vào tiềm thức của Nhân dân thị xã Nghi Sơn, có trong Ngân hàng tên của tỉnh.

Quảng trường Ngọc Sơn: Là quảng trường trung tâm thị xã tại tiểu khu 1, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, diện tích 42.000 m².

UBND thị xã Nghi Sơn kính đề nghị Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thẩm định Đề án để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

 

<

Tin mới nhất

Tập huấn cập nhật thông tin biển, đảo(28/08/2022 10:46 CH)

Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ(27/08/2022 9:52 CH)

Khai mạc bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 4 khoá V năm 2022(19/08/2022 10:10 CH)

Nâng cao nhận thức, kỹ năng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (18/08/2022 10:27 CH)

Hoàn trả kinh phí chênh lệch giá dịch vụ xét nghiệm test nhanh COVID-19(10/08/2022 11:21 SA)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng...(29/07/2022 9:03 CH)

Thị xã Nghi Sơn chủ động triển khai công tác phòng, chống thiên tai(28/07/2022 10:52 CH)

Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn đạt mốc cung cấp 20 triệu tấn sản phẩm xăng, dầu cho thị trường...(27/07/2022 11:00 CH)