Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
382 người đã bình chọn
2474 người đang online

Kỳ họp thứ 11 HĐND thị xã Nghi Sơn khóa XX xem xét, quyết nghị các nội dung quan trọng

Đăng ngày 09 - 11 - 2023
100%

Chiều ngày 09/11/2023, HĐND thị xã Nghi Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết nghị một số nội dung quan trọng, đáp ứng kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền và yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của thị xã.

Hình ảnh tại Kỳ họp.

 

Ông Trịnh Xuân Phú, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn và ông Nguyễn Quốc Đạt, Phó Chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn đồng chủ tọa kỳ họp.

Các Đại biểu HĐND thị xã dự Kỳ họp.

 

Mời dự kỳ họp ông Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; ông Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; các ông, bà trong Ban Thường vụ Thị ủy, các ông, bà đại biểu HĐND thị xã khóa 20; mời tham dự kỳ họp Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng một số phòng, ban liên quan.

Ông Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã  Nghi Sơn phát biểu tại Kỳ họp.

 

Ông Trịnh Xuân Phú, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Nghi Sơn phát biểu khai mạc kỳ họp.

Ông Trịnh Tiến Dũng, Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã đã trình bày các tờ trình của UBND thị xã trình Hội đồng nhân dân thị xã.

 

Tại kỳ họp, ông Trịnh Tiến Dũng, Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã đã trình bày các tờ trình của UBND thị xã trình Hội đồng nhân dân thị xã. gồm: Tờ trình về việc đề nghị phân bổ chi từ nguồn thu kết dư ngân sách thị xã năm 2023; Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn điều chỉnh tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2022 thị xã Nghi Sơn; Tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn do thị xã quản lý (đợt 1); Tờ trình về việc đề nghị  điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách thị xã quản lý.

Ông Mai Sỹ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã trình bày tờ trình của UBND thị xã trình HĐND thị xã.

 

Ông Mai Sỹ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã trình bày tờ trình của UBND thị xã trình HĐND thị xã về việc đề nghị ban hành Nghị quyết bãi bõ một số Nghị quyết của HĐND thị xã Nghi Sơn, gồm: Nghị quyết số 491/NQ-HĐND ngày 23/12/2021 về cơ chế hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án Giáo dục và Đào tạo thị xã Nghi Sơn, giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 492/NQ-HĐND ngày 23/12/2021 về cơ chế hỗ trợ xây dựng mới, cải tại, sửa chữa Nhà văn hóa thôn, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn thị xã Nghi Sơn giai đoạn 2022-2025; Nghị quyết số 164/NQ-HĐND ngày 26/7/2022 về việc hỗ trợ kinh phí hoàn thành các tiêu chí xây dựng an toàn thực phẩm giai đoạn 2022-2025, thị xã Nghi Sơn; Nghị quyết số 264/NQ-HĐND ngày 19/12/2022 phê chuẩn kinh phí hỗ trợ xây dựng một số tiêu chí trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn thị xã Nghi Sơn giai đoạn 2023-2025.

Tiếp đó, ông Đinh Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thị ủy, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội, Hội đồng nhân dân thị xã báo cáo thẩm tra các tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND thị xã trình HĐND thị xã.

Ông Lê Văn Thông, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, Trưởng ban Pháp chế, HĐND thị xã báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc đề nghị ban hành nghị quyết bãi bỏ một số nghị quyết của Hội đồng nhân dân thị xã.

Tại kỳ họp, sau khi xem xét, thảo luận HĐND thị xã Nghi Sơn đã Nghị quyết thông qua các tờ trình do UBND thị xã trình tại kỳ họp với 100% đại biểu tán thành.

Sau một phần hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp thứ 11, HĐND thị xã Nghi Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành các nội dung đề ra.

Phát biểu tại Kỳ họp, ông Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn đề nghị ngay sau Kỳ họp này UBND thị xã khẩn trương tổ chức, triển khai thực hiện các Nghị quyết, đảm bảo các trình tự, thủ tục, quy trình theo quy định của pháp luật hiện hành. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, để các Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Các đại biểu HĐND thị xã thông tin đến cử tri kết quả của kỳ họp, các Nghị quyết đã được thông qua, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ, lắng nghe, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri; vận động tuyên truyền Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của HĐND thị xã. Thường trực HĐND, các ban HĐND, tổ đại biểu HĐND thị xã, tăng cường giám sát việc triển khai việc thực hiện các Nghị quyết và kịp thời nắm bắt những khó khắn, vướng mắc trong quá trình triển khai, để đề xuất, kiến nghị các cấp, các ngành kịp thời có giải pháp tháo gỡ, nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ thực hiện các Nghị quyết.

 

 

<

Tin mới nhất

Tuyển chức danh công chức Chỉ huy trưởng quân sự phường Bình Minh(29/02/2024 4:16 CH)

Nhớ ngày nhập ngũ(24/02/2024 8:14 SA)

Thông tin đầu mối tiếp nhận thông báo sự cố an toàn thông tin mạng thị xã Nghi Sơn(13/02/2024 2:19 CH)

Hướng dẫn khắc phục lỗ hổng bảo mật mới mức độ cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft...(30/01/2024 8:56 CH)

Tuyên truyền, cảnh báo thủ đoạn gọi điện giả danh cán bộ(22/01/2024 2:21 CH)

Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham...(04/01/2024 11:59 SA)

Công an thị xã Nghi Sơn tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm nổi cộm cuối năm(04/01/2024 11:06 SA)

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thị xã Nghi Sơn khóa...(02/01/2024 10:50 SA)

°