Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
382 người đã bình chọn
1730 người đang online

Hội nghị Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn, phiên họp định kỳ tháng 11 năm 2023

Đăng ngày 28 - 11 - 2023
100%

Ngày 27-11, đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Thị ủy phiên họp thường kỳ tháng 11 để thảo luận báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và các nội dung quan trọng khác.

Tham dự hội nghị có đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, lãnh đạo các phòng, ban, đội, trung tâm UBND thị xã; Ủy ban MTTQ, trưởng các đoàn thể thị xã.

Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp năm 2024 do lãnh đạo văn phòng Thị ủy trình bày tại hội nghị, nêu rõ: Năm 2023, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân thị xã Nghi Sơn triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện, bên cạnh những mặt thuận lợi cũng gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng cấp uỷ, chính quyền, hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; kinh tế - xã hội tiếp tục tăng trưởng; an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, nhiều lĩnh vực đạt kết quả tích cực, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn ước đạt 12.475 tỷ đồng, tăng 17,1% so với cùng kỳ; Giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 1.632,6 triệu USD, giảm 9,7 % so với cùng kỳ, tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội 19.856 tỷ đồng, bằng 41% kế hoạch, tăng 0,9% so với cùng kỳ.

Sản lượng lương thực có hạt đạt 58.960 tấn, vượt 17,9% kế hoạch, tăng 8,3% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản ước đạt 42.890 tấn, tăng 7,2% kế hoạch, tăng 6,1% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 972,270 tỷ đồng, tăng 10,4% dự toán tỉnh giao, đạt 73,5% dự toán HĐND thị xã giao và bằng 76,2% so với cùng kỳ. Hoạt động doanh nghiệp có nhiều khởi sắc, trong năm số doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn thị xã ước là 180 doanh nghiệp, bằng 100% kế hoạch HĐND thị xã giao.

Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường và giải phóng mặt bằng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, trong năm đã bàn giao mặt bằng 367,87 ha tại 32 dự án, đạt 78,56% kế hoạch. Hoàn thành quyết toán kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng tại 14 dự án với tổng số tiền 46 tỷ đồng. (Ước đến ngày 31/12/2023 hoàn thành bàn giao GPMB 444,87/468,29ha, tại 32/39 dự án, đạt 95% so với kế hoạch.

 Lĩnh vực văn hóa, xã hội đã tập trung tuyên truyền về các nhiệm vụ chính trị, sự kiện quan trọng, ngày lễ của đất nước, của địa phương; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

 Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, khóa XIII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Công tác đảng viên được quan tâm, trong năm Ban Thường vụ Thị ủy quyết định kết nạp 386 đảng viên mới đạt 100,26% chỉ tiêu tỉnh giao, công nhận đảng viên chính thức cho 177 đảng viên dự bị, xoá tên 5 đảng viên khỏi danh sách đảng viên và cho ra khỏi đảng 6 đảng viên; công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chính sách cán bộ được thực hiện đầy đủ, kịp thời đúng quy định.  Cấp uỷ, tổ chức đảng và Uỷ ban Kiểm tra từ thị xã đến cơ sở chủ động triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023; công tác dân vận từ thị xã đến cơ sở được chú trọng.

 Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ năm 2023 trên địa bàn thị xã vẫn còn những hạn chế  đó là:  Còn 5 chỉ tiêu không hoàn thành kế hoạch đề ra. Tiến độ thi công các công trình dự án và giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất chậm, dẫn đến kết quả thu tiền sử dụng đất đạt thấp so với kế hoạch đề ra. Việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được Thường trực Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy giao tại một số xã, phường, phòng, ban, đơn vị chưa nghiêm túc, chưa kịp thời...

 Về mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024:  Thị xã tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần quyết liệt, sáng tạo, đổi mới, tạo chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện để các doanh nghiệp và người dân phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển để tăng trưởng kinh tế. Nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hoá - xã hội, đời sống Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023 trên các lĩnh vực, chỉ ra những hạn chế cần khắc phục, đồng thời đóng góp các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đã nhấn mạnh: Thị xã Nghi Sơn triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023 trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự đoàn kết, thống nhất trong Thường trực Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, nên tình hình kinh tế, xã hội của thị xã đạt được những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực.

Đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu kết luận hội nghị

 Đồng chí Bí thư Thị ủy cũng đã cho ý kiến và đóng góp cụ thể vào các nội dung của Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp năm 2024, đồng thời yêu cầu Văn phòng Thị ủy tiếp các ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện báo cáo để trình Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã.

<

Tin mới nhất

°