Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
382 người đã bình chọn
2357 người đang online

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Đăng ngày 04 - 12 - 2023
100%

Ngày 4/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XIII, bằng hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến đến điểm cầu cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trong cả nước.

Dự hội nghị có  các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ; Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương Đảng; các đồng chí cán bộ chủ chốt các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị trong toàn hệ thống chính trị. Hội nghị được truyền trực tuyến đến 16.242 điểm cầu trên toàn quốc với hơn 1,4 triệu cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập.

Điểm cầu Thị ủy Nghi Sơn tham gia Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Dự tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; đại biểu quốc hội chuyên trách; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Dự tại điểm cầu thị xã có đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã; Trưởng, phó các ban của Thị ủy, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Thị ủy, Trung tâm Chính trị thị xã; Trưởng các phòng, ban, đội, Trung tâm trực thuộc UBND thị xã; trưởng, phó các đoàn thể thị xã; Bí thư các Đảng ủy, chi ủy trực thuộc.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thị ủy Nghi Sơn

Tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã truyền đạt những nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24 tháng 11 năm 2023 của BCH Trung ương Đảng về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG (báo QĐND).

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt các nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của BCH Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: VIẾT CHUNG (báo QĐND).

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt chuyên đề: Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt những nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương về Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới và hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã ghi nhận đánh giá cao các cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XIII với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu kết luận hội nghị (ảnh Báo Thanh Hóa).

Để nghị quyết đi vào cuộc sống, đòi hỏi cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên cần tiếp tục nghiên cứu đầy đủ, toàn diện các Nghị quyết, nêu cao trách nhiệm, quyết tâm, nỗ lực, để đảm bảo các Nghị quyết đạt kết quả thực chất gắn với từng địa phương, đơn vị, trên cơ sở đó làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân, tạo đồng thuận cao trong thực hiện các Nghị quyết của Đảng.

Đồng chí Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức Đảng làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết đạt hiệu quả cao, không để xảy ra tình trạng thực hiện hình thức, đối phó, từ đó góp phần đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

 

<

Tin mới nhất

°