Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
382 người đã bình chọn
1779 người đang online

Đảng bộ thị xã Nghi Sơn triển khai nhiệm vụ năm 2024

Đăng ngày 07 - 12 - 2023
100%

Ngày 7-12, Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ 17 khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023; mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp trọng tâm năm 2024 và các nội dung quan trọng khác.

Các đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã đồng chủ trì hội nghị.

Các đồng chí Thường trực Thị ủy Nghi Sơn chủ trì hội nghị.

Năm 2023, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân thị xã Nghi Sơn triển khai thực hiện nhiệm vụ bên cạnh những mặt thuận lợi cũng gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng cấp uỷ, chính quyền, hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

Tốc độ tăng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 3,9 %; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 64 triệu đồng/người/năm, vượt kế hoạch (KH) đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 122.464 tỷ đồng, tăng 3,55% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn ước đạt 12.475 tỷ đồng, tăng 17,1% so với cùng kỳ; giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 1.710 triệu USD, giảm 5,3 % so với cùng kỳ; tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 19.856 tỷ đồng, bằng 41% kế hoạch, tăng 0,9% so với cùng kỳ, thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 972,2 tỷ đồng, tăng 10,4% dự toán tỉnh giao.Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản ước đạt 42.890 tấn, tăng 7,2% kế hoạch, tăng 6,1% so với cùng kỳ. Thu mua đạt 125.100 tấn, tăng 0,8% kế hoạch, tăng 27,9% so với cùng kỳ.

Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường được quan tâm, công tác giải phóng mặt bằng được đẩy mạnh, đã bàn giao 444,87/468,29ha tại 32/39 dự án, đạt 95% kế hoạch.

Lĩnh vực văn hoá - xã hội được quan tâm, các chỉ tiêu về phát triển sự nghiệp văn hóa đạt và vượt kế hoạch đề ra, chính sách an sinh xã hội được đảm bảo. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, tội phạm được kiềm chế và giảm.

Đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Nghi Sơn báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023; mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2024.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy. Công tác đảng viên được quan tâm, trong năm Ban Thường vụ Thị ủy quyết định kết nạp 386 đảng viên mới đạt 100,26% chỉ tiêu tỉnh giao, công nhận đảng viên chính thức cho 177 đảng viên dự bị, xoá tên 5 đảng viên khỏi danh sách đảng viên và cho ra khỏi đảng 6 đảng viên.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ, chính quyền thị xã trong năm 2023 vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm đó là: Còn 5 chỉ tiêu không hoàn thành kế hoạch đề ra; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của Trung ương, của tỉnh còn chậm. Việc lập, trình phê duyệt quy hoạch các phân khu đô thị trên địa bàn còn chậm. Tình trạng vi phạm trật tự xây dựng còn diễn ra, chưa được xử lý dứt điểm. Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt thấp so với kế hoạch.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2024, Đảng bộ thị xã Nghi Sơn tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần quyết liệt, sáng tạo, đổi mới, tạo chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, công tác giải phóng mặt bằng, để thực hiện các dự án đầu tư. Nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hoá - xã hội, đời sống Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, tạo đà thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã cũng đã triển khai quy chế kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hàng năm đối với tổ chức, cơ quan, đơn vị và tập thể lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở; Quy chế kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hàng năm đối với Đảng viên, cán bộ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã nhấn mạnh: Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm tăng tốc về đích, giữ vai trò then chốt, quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 27 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng năm 2024, các cấp ủy Đảng, các cơ quan, đơn vị tiếp tục củng cố, giữ gìn và phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, trên cơ sở thực hiện nghiêm Điều lệ, các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy chế làm việc; quyết tâm, quyết liệt, nỗ lực phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024, tạo cơ sở thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXVI; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả 4 chương trình trọng tâm, 2 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXVI đề ra, các cơ chế, chính sách mới của Trung ương, Quốc hội, tỉnh ban hành.  

Đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn phát biểu kết luận hội nghị.

Tập trung chỉ đạo quyết liệt, với tinh thần cao nhất để thực hiện công tác GPMB các dự án trên địa bàn; giải quyết kịp thời, dứt điểm vướng mắc và bàn giao mặt bằng các dự án đúng tiến độ, nhất là các trọng điểm, dự án có quy mô lớn của nhà đầu tư. Phấn đấu hoàn thành công tác GPMB từ 95% trở lên so với kế hoạch tỉnh giao năm 2024; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội và đời sống Nhân dân. Tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của chính quyền các cấp theo hướng trọng tâm, trọng điểm, sáng tạo hơn, quyết liệt hơn, rõ người, rõ việc, rõ thời gian.

Đồng chí Bí thư Thị ủy Nghi Sơn đề nghị các cấp ủy Đảng tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, công tác chính trị tư tưởng gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức để nâng cao chất lượng hoạt động; tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

<

Tin mới nhất

°