Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
359 người đã bình chọn
1496 người đang online

Triển khai chương trình phối hợp giữa Ủy ban Mặt trặn Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) trên địa bàn thị xã Nghi Sơn

Đăng ngày 08 - 08 - 2023
100%

Chiều ngày 08/8/2023, thực hiện chương trình phối hợp số 57/CTrPH-MTTQ-NHCS ngày 30/5/2023 giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Nghi Sơn và Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Nghi Sơn đã tổ chức hội nghị triển khai chương trình phối hợp giữa MTTQ Việt Nam với NHCSXH trên địa bàn thi xã Nghi Sơn.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

 

Tham dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trương Bá Duyên - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Mai Sỹ Lân - Ủy viên ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thị xã Nghi Sơn; đồng chí Nguyễn Văn Long - Ủy viên ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Nghi Sơn, đồng chí Bùi Huy Hạnh - Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH thị xã Nghi Sơn và các đồng chí đại diện lãnh đạo MTTQ thị xã, các ban, ngành, đoàn thể thị xã.

Toàn cảnh tại Hội nghị chương trình phối hợp.

 

Tại Hội nghị, đã triển khai công tác phối hợp công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội, tuyên truyền Phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau”, tháng cao điểm “Vì người nghèo” nhằm kêu gọi tổ chức và cá nhân trong, ngoài thị xã  và nước ngoài tăng cường nguồn lực giúp đỡ người nghèo; Phối hợp tuyên truyền các hoạt động an sinh xã hội, hưởng ứng tuyên truyền sâu rộng các mô hình triển khai hiệu quả, cách làm hay trong công tác hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội và Quỹ “Vì người nghèo” để tạo sức lan tỏa. Thông qua Hội nghị này nhằm huy động các nguồn lực cho Quỹ “Vì người nghèo” và bổ sung nguồn vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thị xã. Bên cạnh đó, hội nghị thảo luận đã nhấn mạnh vai trò, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội và thực hiện các chủ trương, chính sách về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Bá Duyên - Phó Bí thư Thường trực thị ủy và đồng chí Mai Sỹ Lân - Ủy viên ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã đã đánh giá cao các hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã đã đạt được trong thời gian qua, nhất là nhiệm vụ an sinh xã hội. Về chương trình phối hợp được thực hiện xuyên suốt từ Trung ương MTTQ Việt Nam với Ngân hàng Chính sách xã hội. Đây là chương trình đầy ý nghĩa, đề nghị Phòng giao dịch NHCSXH thị xã Nghi Sơn và MTTQ thị xã tiếp tục phát huy hơn nữa hiệu quả trong việc thực hiện cung cấp tín dụng chính sách trên địa bàn thị xã Nghi Sơn, đồng thời, Ủy ban MTTQ các cấp thể hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội nhằm thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với chính sách “Tín dụng chính sách xã hội”; Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW nhằm góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giúp đỡ cho người nghèo yếu thế trong xã hội vươn lên, để có cuộc sống ngày một tốt hơn.

 

 

<

Tin mới nhất

Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính,...(26/11/2023 10:11 CH)

Hội nghị giao ban giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB tại một số dự án trên...(24/11/2023 10:57 SA)

Trao học bổng cho học sinh, sinh viên trên địa bàn thị xã Nghi Sơn(19/11/2023 11:15 CH)

Đồng chí Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch UBND thị xã chủ trì Hội nghị bàn các giải pháp đẩy nhanh tiến...(16/11/2023 5:30 CH)

Cấp thiết về một dự án cảng Container chuyên dụng(14/11/2023 9:12 CH)

Đồng chí Mai Sỹ Lân, Phó Chủ tịch UBND thị xã kiểm tra tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia(10/11/2023 3:51 CH)

Kỳ họp thứ 11 HĐND thị xã Nghi Sơn khóa XX xem xét, quyết nghị các nội dung quan trọng(09/11/2023 11:40 SA)

Đánh giá tình hình hoạt động của Ban Biên tập Trang thông tin điện tử thị xã Nghi Sơn(07/11/2023 2:09 CH)

°