Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
392 người đã bình chọn
259 người đang online

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng phường Tân Dân và Hải Lĩnh đạt phường kiểu mẫu trong năm 2024

Đăng ngày 23 - 02 - 2024
100%

Ngày 23/2, UBND thị xã tổ chức Hội nghị làm việc với phường Hải Lĩnh và phường Tân Dân về xây dựng phường kiểu mẫu năm 2024. Đồng chí Mai Sỹ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị.

Đồng chí Mai Sỹ Lân, Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị tại phường Hải Lĩnh

Dự hội nghị tại phường Hải Lĩnh có đồng chí Đinh Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thị ủy; lãnh đạo các phòng, đơn vị liên quan; Ủy ban MTTQ, các đoàn thể thị xã và cán bộ chủ chốt của phường Hải Lĩnh.

Toàn cảnh hội nghị tại phường Hải Lĩnh

Dự hội nghị tại phường Tân Dân có lãnh đạo các phòng, đơn vị liên quan; Ủy ban MTTQ, các đoàn thể thị xã và cán bộ chủ chốt của phường Tân Dân.

Đồng chí Mai Sỹ Lân, Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị tại phường Tân Dân

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe lãnh đạo phường Hải Lĩnh và phường Tân Dân báo cáo kết quả xây dựng phường kiểu mẫu đến tháng 2/2024.

Theo đó, tại phường Hải Lĩnh, thực hiện nhiệm vụ xây dựng phường kiểu mẫu, UBND phường đã ban hành Kế hoạch, chương trình hành động và thành lập các ban xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu ở các tổ dân phố, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân bằng nhiều hình thức, nhất là thông qua các tổ chức, đoàn thể, qua đánh giá với 8 tiêu chí theo Quyết định số 09/QĐ-UBND, ngày 9/4/2019 của UBND tỉnh đến nay, phường đã đạt 4/8 tiêu chí, bao gồm: tiêu chí 1, tiêu chí 3, tiêu chí 5 và tiêu chí 6; 4 tiêu chí chưa đạt gồm: tiêu chí 2, tiêu chí 4, tiêu chí 6 và tiêu chí 8.

Đồng chí Đinh Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thị ủy dự hội nghị tại phường Hải Lĩnh

Lãnh đạo phường Hải Lĩnh báo cáo tiến độ xây dựng phường kiểu mẫu

Tại phường Tân Dân, trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng phường kiểu mẫu, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể tích cực thực hiện với nhiều hình thức phù hợp, đa dạng, tạo thành phong trào rộng khắp trên địa bàn phường. Đồng thời, huy động các nguồn lực cải tạo, tu sửa khuôn viên các nhà văn hóa, mua sắm các thiết chế văn hóa, phục vụ các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.

Lãnh đạo phường Tân Dân báo cáo tiến độ xây dựng phường kiểu mẫu

Qua đánh giá, đối chiếu với 8 tiêu chí, đến nay phường Tân Dân đã đạt 3 tiêu chí, gồm tiêu chí 1, tiêu chí 5 và tiêu chí 7, còn lại 5 tiêu chí chưa đạt.

Thảo luận tại hội nghị, lãnh đạo các phòng, đoàn thể thị xã, các tổ dân phố của 2 phường đã thảo luận, đóng góp các giải pháp để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt tại 2 phường, như: công tác giảm nghèo, nước sạch, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp; phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động Nhân tích cực tham gia các phong trào thi đua, xây dựng phường kiểu mẫu.

Lãnh đạo phòng Nội vụ phát biểu tại hội nghị làm việc với phường Hải Lĩnh

Lãnh đạo phòng Tài Nguyên và Môi trường phát biểu thảo luận tại hội nghị làm với với phường Tân Dân

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Mai Sỹ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã nhấn mạnh: Xây dựng phường Tân Dân và phường Hải Lĩnh đạt phường kiểu mẫu với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, từ đó huy động cả hệ thống chính trị và Nhân dân vào cuộc để xây dựng phường kiểu mẫu.

Với mục tiêu: Xây dựng phường kiểu mẫu, góp phần trong việc nâng cao chất lượng, đời sống Nhân dân, phấn đấu tháng 3/2024 phải hoàn thành việc xây dựng và công nhận các tổ dân phố kiểu mẫu, cơ quan, đơn vị trên địa bàn kiểu mẫu. Đến tháng 5/2024 hoàn thành hồ sơ công nhận phường kiểu mẫu, báo cáo đoàn kiểm tra của tỉnh về thẩm định, đến cuối năm 2024 được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận phường kiểu mẫu.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã đề nghị phường Tân Dân và phường Hải Lĩnh xây dựng kế hoạch cụ thể, giao nhiệm vụ cụ thể và thời gian hoàn thành cho các tổ chức, cá nhân, trong việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu kiểu mẫu, rõ người, rõ việc. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xây dựng phường kiểu mẫu và thực hiện tốt phương châm: "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng" trong xây dựng phường kiểu mẫu.

Tập trung xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, đẩy mạnh phong trào “nhà sạch, vườn đẹp, ngõ phố văn minh”, gắn với các phong trào của các tổ chức đoàn thể, như: “năm không ba sạch”; “sáng – xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh”.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã đề nghị các phòng, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể thị xã phối hợp chặt chẽ với phường Tân Dân và phường Hải Lĩnh trong xây dựng phường kiểu mẫu. Chịu trách nhiệm trước Thị ủy, UBND thị xã trong việc chỉ đạo phối hợp với phường Tân Dân và phường Hải Lĩnh trong việc xây dựng phường kiểu mẫu.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tân Dân và phường Hải Lĩnh chịu trách nhiệm trước Thị ủy, UBND thị xã về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; các ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban MTTQ thị xã chịu trách nhiệm trước Thị ủy, UBND thị xã nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã đề nghị hàng tuần phường Hải Lĩnh, phường Tân Dân và các phòng, ban thực hiện thông tin, báo cáo về UBND thị xã.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của 2 phường, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã đề nghị phường Tân Dân và phường Hải Lĩnh có báo cáo cụ thể bằng văn bản gửi Thị ủy, UBND thị xã để được xem xét, chỉ đạo giải quyết.

<

Tin mới nhất

“Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” - 55 năm vẫn vẹn nguyên giá trị lý luận...(14/04/2024 9:04 SA)

Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 13/4/1954, ta cho kẻ thù nếm những đòn cay đắng nhất(13/04/2024 10:15 SA)

Hội Cựu chiến binh phường Hải Ninh tổng kết phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019...(13/04/2024 10:10 SA)

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Công Thương nhân kỷ niệm 16 năm ngày Thương hiệu Việt Nam(12/04/2024 9:16 CH)

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thủ tướng chốt nghỉ 5 ngày(12/04/2024 8:31 CH)

Bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng: Đừng để “tâm lý bất mãn” thành cơ hội để thế lực thù địch lợi...(11/04/2024 2:46 CH)

Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 11-4-1954, hai bên ra sức củng cố trận địa(11/04/2024 7:48 SA)

Lễ hội Đền thờ Quang Trung được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia(10/04/2024 1:46 CH)

°