Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
392 người đã bình chọn
284 người đang online

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm trên địa bàn thị xã Nghi Sơn

Đăng ngày 29 - 02 - 2024
100%

Chiều 28/2, đồng chí Phạm Văn Nhiệm, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã đã chủ trì Hội nghị kiểm điểm tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) tại các Dự án: Dự án Khu công nghiệp Đồng Vàng - Khu Kinh tế Nghi Sơn; Di dân, sắp xếp dân cư, tái định cư một số hộ dân thôn Lâm Quảng; Khu tái định cư thôn 7, xã Tân Trường; Dự án Nhà máy thép DST Nghi Sơn; Dự án khai thác hạ tầng Khu công nghiệp số 3 và Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Quảng Xương - Nghi Sơn, đoạn qua phường Hải Ninh và phường Hải Châu.

Hình ảnh tại hội nghị

Dự hội nghị, có lãnh đạo các phòng, ban: Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Thanh Tra, Tư pháp; Hội đồng bồi thường và hỗ trợ tái định cư các dự án; Chủ tịch UBND, công chức địa chính các xã, phường: Tùng Lâm, Tân Trường, Phú Lâm, Hải Châu và Hải Ninh và Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư xây dựng và Thương mại Anh Phát CTCP.

Đồng chí Phạm Văn Nhiệm, Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, đại diện Ban Giải phóng Mặt bằng Hỗ trợ và Tái định cư thị xã báo cáo tình hình thực hiện công tác GPMB, những tồn đọng, vướng mắc tại 6 dự án.

Theo đó: Dự án Khu công nghiệp Đồng Vàng - Khu Kinh tế Nghi Sơn có tổng diện tích 491,9 ha liên quan đến 3 xã: Tân Trường, Tùng Lâm và Phú Lâm, với tổng số hộ dự kiến phải bố trí tái định cư là 238 hộ, đến nay đã hoàn thành công tác kiểm kê hiện trạng; thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 171, 04 ha/53,3 tỷ đồng, đã bàn giao mặt bằng 156,57 ha. Hiện nay cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xác định nguồn gốc đất và tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác xác định nguồn gốc đất, thời điểm, quá trình sử dụng đất và xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng, đất đai (nếu có).

Đối với dự án Khu tái định cư thôn 7, xã Tân Trường, đến nay đã bàn giao mặt bằng 3,27ha/4,6ha (hoàn thành toàn bộ diện tích đất nông nghiệp), UBND thị xã đã ban hành Quyết định phê duyệt với tổng kinh phí 8,01 tỷ đồng. Hội đồng bồi thường, Hỗ trợ và tái định cư đã tổ chức chi trả được 6,91 tỷ, còn lại 3 hộ với 1,1 tỷ chưa thống nhất nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Bên cạnh đó, hiện còn vướng mắc đối với 2 hộ gia đình, liên quan đến khiếu nại về giá đất cụ thể và quyết định thu hồi đất xây nhà trên đất nông nghiệp.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Đối với Dự án di dân thôn Lâm Quảng, có tổng diện tích đất thu hồi là 87,88ha liên quan đến 156 hộ gia đình, cá nhân (số hộ gia đình, cá nhân phải bố trí tái định cư là 150 hộ). Đến nay, UBND thị xã đã ban hành quyết định thu hồi đất 75,33ha, phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ 327,6 tỷ đồng cho 150 hộ, còn lại 12,55ha liên quan đến đất do UBND xã quản lý và đất của 12 hộ gia đình, hiện chưa ban hành quyết định phê duyệt. Hiện nay, còn vướng mắc và cần xử lý đối với một số hộ có công trình, vật kiến trúc trên đất nông nghiệp theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của các sở, ngành cấp tỉnh.

Dự án Nhà máy thép DST Nghi Sơn có tổng diện tích là 50,99ha, ảnh hưởng đến 271 hộ gia đình, đã hoàn thành công tác kiểm kê hiện trạng; hoàn thành công tác xác định đất nông nghiệp, UBND thị xã đã ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, với 14,3 tỷ/121 hộ/23,8ha đang tiếp tục hoàn thiện phương án bồi thường để trình phê duyệt đối với 25ha.  Ngoài ra, còn một số diện tích đất có mồ mả cần được đầu tư khu nghĩa trang mới để di chuyển và một số diện tích đang rà soát để giải quyết vướng mắc về nguồn gốc đất.

Các đại biểu dự hội nghị

Dự án Khai thác hạ tầng Khu công nghiệp số 3 - Khu Kinh tế nghi Sơn tại xã Tùng Lâm, Tân Trường có tổng diện tích thực hiện dự án 160,31ha. Trong đó, xã Tùng Lâm 118,88ha; xã Tân Trường 41,43 ha, đã ban hành quyết định thu hồi đất 116,5ha; đã phê duyệt bồi thường, hỗ trợ 121,7 tỷ đồng, bàn giao cho chủ đầu tư khoảng 115,3ha. Hiện nay, còn vướng mắc về xác định nguồn gốc các thửa đất, phương án giá đất cụ thể đối với các lô C3, B3, A3.

Đối với Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Quảng Xương - Nghi Sơn có chiều dài 14,45km, với diện tích đất bị ảnh hưởng 31,4 ha, đi qua 5 phường: Hải Châu, Hải Ninh, Tân Dân, Hải An, Hải Lĩnh, ảnh hưởng đến 967 hộ gia đình, cá nhân. UBND thị xã đã phê duyệt phương án bồi thường với 197,0 tỷ đồng, đã bàn giao mặt bằng được 26,83 ha tương ứng với 12,33/14,45km.

Tại phường Hải Ninh và phường Hải Châu, hiện nay đang vướng mắc một số hộ liên quan đến diện tích ngoài mốc giải phóng mặt bằng nằm trong hành lang an toàn đường bộ đang được xem xét giải quyết; đất bán trái thẩm quyền sau 1/7/2004 và một số hộ kiến nghị không có cơ sở đã được Hội đồng BT HT&TĐC dự án phối hợp UBND phường vận động tuyên truyền nhiều lần.

Lãnh đạo xã Tân Trường phát biểu tại hội nghị

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã làm rõ những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân khách, quan, chủ quan đồng thời đóng góp các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án.

Trên cơ sở nội dung báo cáo và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Nhiệm, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã đã cho ý kiến và kết luận cụ thể, hướng giải quyết các khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án và từng nội dung cụ thể. 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã đã giao nhiệm vụ cụ thể cho phòng Tài nguyên và Môi Trường; Ban Giải phóng mặt bằng Hỗ trợ và Tái định cư thị xã, phòng Tư pháp; Thanh Tra, Hội đồng bồi thường và hỗ trợ tái định cư các dự án; tổ kiểm kê; Chủ tịch UBND, công chức địa chính các xã, phường tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc của từng dự án theo các mốc thời gian cụ thể.

UBND các xã, phường cần lên kế hoạch, thời gian cụ thể để tập trung ưu tiên cho nhiệm vụ tổ chức họp, xét nguồn gốc đất, trình thu hồi đất đảm bảo tiến độ. Đối với các trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng phải thực hiện lập hồ sơ xử lý vi phạm kịp thời và đầy đủ trình tự để cương quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã đề nghị trong quá trình thực hiện nếu phát sinh các khó khăn, vướng mắc, các phòng, ban; Hội đồng bồi thường và hỗ trợ tái định cư các dự án; các xã, phường báo cáo kịp thời về UBND thị xã để được chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Trong thời gian tới, đối với các dự án lớn, dự án trọng điểm Chủ tịch Hội đồng kiểm kê, lãnh đạo UBND thị xã sẽ thực hiện giao ban kiểm điểm tiến độ công tác xét nguồn gốc đất tại UBND các xã, phường để đôn đốc tiến độ và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc kịp thời. Đề nghị các chủ đầu tư tiếp tục tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ với Hội đồng BTHT&TĐC các dự án, UBND các xã, phường để giải quyết các công việc liên quan và đảm bảo chuyển nguồn kinh phí chi trả kịp thời, từ đó góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm.

<

Tin mới nhất

Đồng chí Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị chỉ đạo đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ...(12/04/2024 8:22 CH)

Giao ban, kiểm điểm tiến độ công tác lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp...(12/04/2024 8:11 SA)

Các hoạt động sẽ được diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Du lịch biển Nghi Sơn năm 2024 (07/04/2024 10:53 CH)

3 tháng đầu năm 2024, tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản của thị xã Nghi Sơn đạt...(02/04/2024 9:17 CH)

Giao ban xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ, cụm số 1(31/03/2024 9:17 SA)

Thị xã Nghi Sơn: Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân(30/03/2024 9:55 CH)

Hội nghị triển khai các Thông tư sửa đổi trên lĩnh vực lâm nghiệp và tập huấn công tác bảo vệ...(30/03/2024 9:48 SA)

Tăng cường hợp tác, nâng tầm phát triển thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa và thị xã Hoàng Mai, tỉnh...(25/03/2024 10:38 CH)

°