Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
392 người đã bình chọn
260 người đang online

Tuyển chức danh công chức Chỉ huy trưởng quân sự phường Bình Minh

Đăng ngày 29 - 02 - 2024
100%

Ngày 29/02/2024, Hội đồng Tuyển dụng thị xã Nghi Sơn đã ban hành Thông báo số 07/TB-HĐTD về Nội dung ôn tập xét tuyển chức danh công chức Chỉ huy trưởng quân sự phường Bình Minh.

Căn cứ Quyết định số 516/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 của Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự phường Bình Minh. Hội đồng tuyển dụng Thông báo đến người dự tuyển chức danh công chức Chỉ huy trưởng quân sự phường Bình Minh nội dung ôn tập cụ thể như sau:

I. KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC (40 điểm):

1. Luật cán bộ công chức năm 2008; Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ công chức và Luật viên chức.

2. Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

II. KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH (60 điểm):

1. Luật DQTV số 48/2019/QH14 ngày 22/11/2019.

2. Thông tư 29/2020/TT-BQP ngày 10/3/2020 của bộ trưởng Bộ quốc phòng quy định mối quan hệ công tác của Ban CHQS xã, phường, thị trấn và ban CHQS cơ quan, tổ chức; Chức trách, nhiệm vụ mối quan hệ công tác của các chức vụ chỉ huy DQTV.

Hội đồng tuyển dụng thông báo nội dung ôn tập xét tuyển chức danh công chức Chỉ huy trưởng Quân sự phường Bình Minh, thị xã Nghi Sơn đến người dự tuyển theo quy định./.

Tài nội dung Thông báo số 07/TB-HĐTD gửi kèm theo

 

<

Tin mới nhất

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Công Thương nhân kỷ niệm 16 năm ngày Thương hiệu Việt Nam(12/04/2024 9:16 CH)

Lấy ý kiến về Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa(15/03/2024 9:46 SA)

Tuyển chức danh công chức Chỉ huy trưởng quân sự phường Bình Minh(29/02/2024 4:16 CH)

Nhớ ngày nhập ngũ(24/02/2024 8:14 SA)

Thông tin đầu mối tiếp nhận thông báo sự cố an toàn thông tin mạng thị xã Nghi Sơn(13/02/2024 2:19 CH)

Hướng dẫn khắc phục lỗ hổng bảo mật mới mức độ cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft...(30/01/2024 8:56 CH)

Tuyên truyền, cảnh báo thủ đoạn gọi điện giả danh cán bộ(22/01/2024 2:21 CH)

Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham...(04/01/2024 11:59 SA)

°