Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thị xã Nghi Sơn

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 2390/BC-UBND
Ngày ban hành 15/05/2022
Trích yếu Tình hình thực hiện công tác GPMB các dự án có sử dụng đất trên địa bàn thị xã Nghi Sơn đến ngày 12/5/2022
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản BÁO CÁO
Tài liệu đính kèm 022.xls
-5.2022_nhiempvtxnghison-14-05-2022_09h44p48(15.05.2022_08h14p24)_signed.pdf