Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thị xã Nghi Sơn

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 40/ATTP-CNĐK
Ngày ban hành 23/05/2022
Trích yếu Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm ( Hoàng Văn Quyết) (000.00.28.H56-220519-0001)
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản Giấy phép
Tài liệu đính kèm Hoàng Văn Quyết _lanmstxnghison-23-05-2022_16h52p35(23.05.2022_20h54p07)_signed.pdf