Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thị xã Nghi Sơn

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 2333/UBND-VHTT
Ngày ban hành 09/06/2022
Trích yếu V/v thông báo việc lợi dụng danh nghĩa phóng viên hoạt động trái pháp luật trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm 1139-663.pdf
dung-danh-nghia-phong-vien_lanmstxnghison-09-06-2022_17h30p56(09.06.2022_20h23p40)_signed.pdf