Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thị xã Nghi Sơn

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 3654/BC-UBND
Ngày ban hành 04/07/2022
Trích yếu Kết quả thực hiện công tác GPMB các dự án đầu tư trên địa bàn thị xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
Cơ quan ban hành HĐND thị xã Nghi Sơn
Lĩnh vực
Loại văn bản BÁO CÁO
Tài liệu đính kèm -cao-6-thang.2022.xls
GPMB.-2022-_nhiempvtxnghison-04-07-2022_14h16p44(04.07.2022_14h26p23)_signed.pdf