Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thị xã Nghi Sơn

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 129/TTr-UBND
Ngày ban hành 13/07/2022
Trích yếu Về việc đề nghị phân bổ chi từ nguồn thu kết dư ngân sách thị xã năm 2021 chuyển sang thực hiện năm 2022
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản Tờ trình
Tài liệu đính kèm phu-luc.pdf
-ket-du-2021_dungnttxnghison-13-07-2022_20h28p58_signed(14.07.2022_08h32p58)_signed.pdf