Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
382 người đã bình chọn
2402 người đang online

Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Đăng ngày 16 - 02 - 2023
100%

Ngày 15/02/2023, UBND thị xã Nghi Sơn đã ban hành Kế hoạch số 42/KH-UBND Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Hình ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

 

Nhằm huy động trí tuệ, tâm huyết của các tầng lớp Nhân dân góp phần hoàn thiện Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bảo đảm khoa học, đồng bộ, chất lượng, khả thi, hiệu quả, phản ánh đúng ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, vì lợi ích Nhân dân và tạo không gian, nguồn lực cho sự phát triển của đất nước; thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV; Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ và Kế hoạch số 11/KH-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), UBND thị xã Nghi Sơn mở chuyên mục Lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), tập trung vào các nội dung lớn sau: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phát triển quỹ đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; hộ gia đình sử dụng đất.

Mọi ý kiến góp ý trực tiếp thông qua website chính thức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại địa chỉ website: luatdatdai.monre.gov.vn; Trang thông tin của Bộ Tài nguyên và môi Trường tại địa chỉ: https://luatdatdai.monre.gov.vn hoặc gửi qua địa chỉ thư điện tử công vụ thị xã Nghi Sơn: thixanghison@thanhoa.gov.vn; hộp thư điện tử phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã: tnmt.tinhgia@gmail.com. Thời gian góp ý đến ngày 15/3/2023. UBND thị xã Nghi Sơn giao phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã tổng hợp bằng văn bản về những ý kiến góp ý báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở Tài nguyên và Môi trưởng tỉnh Thanh Hóa.

Để có cơ sở góp ý bạn đọc vui lòng tham khảo toàn văn Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại đây.

Hoặc truy cập vào Trang thông tin lấy ý kiến Nhân dân về Luật Đất đai (sửa đổi) của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại đây

Tải các văn bản chỉ đạo có liên quan:

- Kế hoạch số 42/KH-UBND của UBND thị xã tại đây

- Kế hoạch số 11/KH-UBND của UBND tỉnh tại đây

- Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại đây

- Nghi quyết số 170/NQ-CP của Chính phủ tại đây

 

 

Ý kiến bạn đọc
    <

    Tin mới nhất

    Lấy ý kiến Nhân dân dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)(16/02/2023 11:09 CH)

    Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)(16/02/2023 10:15 CH)

    °