Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thị xã Nghi Sơn

Kết thúc phong tỏa tạm thời Bệnh viện Đa khoa Khu vực Nghi Sơn

Đăng ngày 18 - 11 - 2021
100%

Ngày 18/11/2021, Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn đã ký ban hành Quyết định số 13400/QĐ-UBND Về việc kết thúc phong tỏa tạm thời Bệnh viện đa khoa Khu vực Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn.

Đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị xã trao Quyết định kết thúc phong tỏa tạm thời cho Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn.

 

Theo đó, kết thúc áp dụng biện pháp phong tỏa tạm thời Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn, diện tích 2,8ha, với tổng số là 560 người, trong đó gồm: Cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện Đa khoa Khu vực Nghi Sơn là 229 người; bệnh nhân và người nhà theo chăm nuôi là 331 người; thời gian thực hiện bắt đầu từ 15 giờ 00 phút, ngày 18/11/2021.

Giao Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn; Trung tâm y tế thị xã; các phòng, ban, ngành, đơn vị, tổ chức liên quan và BCĐ PCD, UBND phường Hải Hòa chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định tại Quyết định số 4399/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (trọng tâm là thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K) và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của Trung ương, BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế.

 

<

Tin mới nhất

Thành lập Trạm Y tế lưu động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Nghi Sơn(23/02/2022 8:40 SA)

Từ ngày 01/02/2022 thị xã Nghi Sơn sẽ thực hiện thí điểm việc điều trị F0 tại nhà(21/01/2022 9:03 CH)

Kết thúc phong tỏa tạm thời toàn bộ khu dân cư thuộc thôn Bình Minh, xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn(15/12/2021 10:15 CH)

Kết thúc phong tỏa tạm thời cụm dân cư thuộc xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn(25/11/2021 8:30 CH)

Phong tỏa tạm thời toàn bộ khu dân cư thuộc thôn Bình Minh xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn(24/11/2021 5:32 CH)

Tiếp tục tạm dừng các hoạt động không thực sự thiết yếu và các biện pháp PCD Covid-19 trong tình...(24/11/2021 10:37 SA)

Kết thúc phong tỏa tạm thời cụm dân cư thuộc Tổ dân phố Đông Hải, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn(21/11/2021 9:16 CH)

Thành lập chốt kiểm soát liên ngành phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19(19/11/2021 4:40 CH)