Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thị xã Nghi Sơn

Kết thúc phong tỏa tạm thời cụm dân cư thuộc Tổ dân phố Đông Hải, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn

Đăng ngày 21 - 11 - 2021
100%

Ngày 21/11/2021, Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn đã ký ban hành Quyết định số 13420/QĐ-UBND Về việc kết thúc phong tỏa tạm thời cụm dân cư thuộc Tổ dân phố Đông Hải, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn

Chốt kiểm soát phòng, chông dịch Covid-19 TDP Đông Hải, phường Hải Hòa.

 

Theo đó, kết thúc phong tỏa tạm thời cụm dân cư thuộc Tổ An ninh xã hội số 01, số 02, thuộc Tổ dân phố Đông Hải, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, gồm 173 hộ, 639 khẩu, là khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Thời gian thực hiện áp dụng từ 00 giờ 00 phút, ngày 22/11/2021.

Giao Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường, UBND phường Hải Hòa; Trung tâm Y tế thị xã; các phòng, ban, ngành, đơn vị, tổ chức liên quan, chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ và nhân dân trên địa bàn tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định tại Quyết định số 4399/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (trọng tâm là thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K) và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của Trung ương, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và của Bộ Y tế.

 

 

<

Tin mới nhất

Thành lập Trạm Y tế lưu động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Nghi Sơn(23/02/2022 8:40 SA)

Từ ngày 01/02/2022 thị xã Nghi Sơn sẽ thực hiện thí điểm việc điều trị F0 tại nhà(21/01/2022 9:03 CH)

Kết thúc phong tỏa tạm thời toàn bộ khu dân cư thuộc thôn Bình Minh, xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn(15/12/2021 10:15 CH)

Kết thúc phong tỏa tạm thời cụm dân cư thuộc xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn(25/11/2021 8:30 CH)

Phong tỏa tạm thời toàn bộ khu dân cư thuộc thôn Bình Minh xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn(24/11/2021 5:32 CH)

Tiếp tục tạm dừng các hoạt động không thực sự thiết yếu và các biện pháp PCD Covid-19 trong tình...(24/11/2021 10:37 SA)

Kết thúc phong tỏa tạm thời cụm dân cư thuộc Tổ dân phố Đông Hải, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn(21/11/2021 9:16 CH)

Thành lập chốt kiểm soát liên ngành phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19(19/11/2021 4:40 CH)