Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thị xã Nghi Sơn

Các văn bản liên quan đến công tác thông tin, tuyên truyền

Đăng ngày 26 - 02 - 2021
100%

Các văn bản chỉ đạo của UBND thị xã và Uỷ ban bầu cử thị xã về công tác tổ chức thông tin, tuyên tuyền Cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

1. Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 04/02/2021 của UBND thị xã Nghi Sơn về Thông tin, tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 (Tải văn bản tại đây)

2. Kế hoạch 02/KH-TBTT ngày 26/02/2021 của Tiểu ban Tuyên tuyền Về Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 (Tải văn bản tại đây)

 

 

BBT

<

Tin mới nhất

Hoàn thành chương trình tiếp xúc cử tri của người ứng cử đại biểu HĐND thị xã khóa XX, nhiệm kỳ...(16/05/2021 2:21 CH)

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh giám sát công tác bầu cử tại thị xã Nghi Sơn(29/04/2021 11:20 SA)

Chú trọng công tác tuyên truyền về bầu cử(16/04/2021 10:32 SA)

Quy định về việc lập danh sách cử tri(01/04/2021 10:16 SA)

Các văn bản liên quan đến công tác thông tin, tuyên truyền(26/02/2021 10:52 SA)