Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Thị xã Nghi Sơn

Hoàn thành chương trình tiếp xúc cử tri của người ứng cử đại biểu HĐND thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng ngày 16 - 05 - 2021
100%

Từ ngày 08/5 đến ngày 13/5/2021, Thường trực Ủy ban MTTQ thị xã Nghi Sơn phối hợp với Ủy ban Bầu cử thị xã Nghi Sơn tổ chức 10 Hội nghị trực tuyến để tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với 70 người ứng cử đại biểu HĐND thị xã Nghi Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Các Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến từ điểm cầu UBND thị xã đến các xã, phường, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Hình ảnh tại điểm cầu Trung tâm thị xã Nghi Sơn.

 

Tại 10 buổi tiếp xúc, cử tri của 31 xã, phường đã được nghe đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ thị xã Nghi Sơn trình bày tiểu sử, quá trình công tác của 70 ứng cử viên.

Trong chương trình hành động trình bày trước cử tri, 70 ứng cử viên, thuộc 10 đơn vị bầu cử, đều bày tỏ nhận thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND, là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, sẽ không ngừng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng thị xã Nghi Sơn ngày một phát triển.

Hình ảnh tại các điểm cầu xã, phường.

 

Các cử tri của 31 xã, phường, thuộc 10 đơn vị bầu cử đã bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ với những nội dung mà các ứng cử viên đề cập, đồng thời mong muốn sau khi trúng cử, các đại biểu HĐND thị xã, của các đơn vị bầu cử cần cụ thể hóa các chương trình hành động để đóng góp vào sự phát triển của các xã, phường cũng như của thị xã Nghi Sơn, phát huy vai trò trách nhiệm của người đại biểu tiếp tục sâu sát, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, để giải quyết những kiến nghị chính đáng của cử tri và Nhân dân. Cùng với các các cấp, các ngành của thị xã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc - phòng an ninh trên địa bàn thị xã Nghi Sơn.

Tại mỗi Hội nghị, các ứng cử viên HĐND thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, đã trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và sự tin tưởng của cử tri 31 xã, phường đã giành cho các ứng cử viên, đồng thời nguyện tiếp tục không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đem hết sức mình thực hiện những nhiệm vụ cao cả của người đại biểu Nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, luôn sâu sát cơ sở, thường xuyên liên hệ mật thiết, lắng nghe ý kiến của cử tri và Nhân dân để phản ánh và giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất chính đáng, đồng thời xây dựng HĐND thị xã Nghi Sơn thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của địa phương, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.

 

 

Sỹ Thành

<

Tin mới nhất

Hoàn thành chương trình tiếp xúc cử tri của người ứng cử đại biểu HĐND thị xã khóa XX, nhiệm kỳ...(16/05/2021 2:21 CH)

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh giám sát công tác bầu cử tại thị xã Nghi Sơn(29/04/2021 11:20 SA)

Chú trọng công tác tuyên truyền về bầu cử(16/04/2021 10:32 SA)

Quy định về việc lập danh sách cử tri(01/04/2021 10:16 SA)

Các văn bản liên quan đến công tác thông tin, tuyên truyền(26/02/2021 10:52 SA)